Bán và Cho thuê bơm cần 55M 5 đốt - KCP55ZX170
- Model: KCP55ZX170, 5 đoạn cần
- Model xe cơ sở: Hyundai HD360
- Số lượng: 2 chiếc
- Tình trạng: Mới 100%
- Hàng có sẵn tại kho 

Liên hệ : 0977.994.911
Chia sẻ: