Bán và Cho thuê bơm cần 38M 4 đốt - KCP38RX170
- Model: KCP38RX170, 4 đoạn cần
- Model xe cơ sở: Hyundai HD260
- Số lượng: 2 chiếc
- Tình trạng: Mới 100%
- Hàng có sẵn tại kho

Liên hệ : 0974.967.911
Chia sẻ: