Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo tỷ lệ SHNN của CTCP Tập đoàn 911

Thông báo tỷ lệ SHNN của CTCP Tập đoàn 911

Ngày 29/11/2022 Công ty CP Tập đoàn 911 CBTT CV số 7891/UBCK-PTTT về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN của công ty. Chi...

Xem chi tiết
Thông báo việc niêm yết và giao dịch ngày đầu tiên của cổ phiếu 911

Thông báo việc niêm yết và giao dịch ngày đầu tiên của cổ phiếu 911

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
Thứ Bảy, 19/11/2022

Ngày 19/11/2022 Công ty CP Tập đoàn 911 CBTT Thông báo số 2056/TB-SGDHCM của Sở GD Chứng khoán TP Hồ Chí Minh về việc niêm... Đọc tiếp

Bản cáo bạch Công ty 911 và phụ lục đính kèm

Bản cáo bạch Công ty 911 và phụ lục đính kèm

TẬP ĐOÀN 911
tag 20/10/2022

Ngày 20/10/2022: Công bố bản cáo bạch Công ty 911 và phụ lục đính kèm Thông tin chi tiết xem ... Đọc tiếp

Công bố thông tin về việc báo cáo tài chính quý 3/2022 và giải trình lợi nhuận thuế quý 3

Công bố thông tin về việc báo cáo tài chính quý 3/2022 và giải trình lợi nhuận thuế quý 3

TẬP ĐOÀN 911
tag 20/10/2022

Ngày 20/10/2022 CBTT BCTC quý 3 năm 2022 kèm theo công văn giải trình lơi nhuận sau thuế quý 3/2022 tăng hơn 10% so với... Đọc tiếp

Công bố thông tin về việc chấp thuận Niêm yết cổ phiếu ngày 10/10/2022

Công bố thông tin về việc chấp thuận Niêm yết cổ phiếu ngày 10/10/2022

TẬP ĐOÀN 911
tag 10/10/2022

Ngày 10/10/2022, Công ty cổ phần Tập Đoàn 911 được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh công bố thông tin về việc... Đọc tiếp

Công bố thông tin về việc nhận đc giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh 911

Công bố thông tin về việc nhận đc giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh 911

TẬP ĐOÀN 911
Thứ Sáu, 30/09/2022

Ngày 28/09/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố thông tin về việc nhận đc giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh 911.... Đọc tiếp

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh kèm theo điều lệ công ty CP Tập đoàn 911 sửa đổi lần thứ 1

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh kèm theo điều lệ công ty CP Tập đoàn 911 sửa đổi lần thứ 1

TẬP ĐOÀN 911
tag 22/09/2022

Ngày 22/09/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố về việc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh... Đọc tiếp

Báo cáo tài chính giữa niên bộ đã được soát xét 2022

Báo cáo tài chính giữa niên bộ đã được soát xét 2022

TẬP ĐOÀN 911
tag 15/08/2022

Ngày 15/08/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố về việc Báo cáo tài chính giữa niên bộ đã được soát xét 2022.... Đọc tiếp

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ

TẬP ĐOÀN 911
tag 08/08/2022

Ngày 08/08/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố về việc Nghị quyết về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ.... Đọc tiếp

Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911