Công bố thông tin

Công bố thông tin

CBTT - Sơ yếu lý lịch nhân sự được đề cử tham gia HĐQT và BKS

CBTT - Sơ yếu lý lịch nhân sự được đề cử tham gia HĐQT và BKS

Ngày 7/6/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 thông báo "Sơ yếu lý lịch nhân sự được đề cử tham gia HĐQT và BKS". Chi tiết...

Xem chi tiết
CBTT - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

CBTT - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngày 31/05/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Thông báo "Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024". Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY!

Xem chi tiết
CBTT - Thay đổi nhân sự: Kế toán trưởng

CBTT - Thay đổi nhân sự: Kế toán trưởng

Ngày 31/05/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 thông báo "Thay đổi nhân sự: Kế toán trưởng" Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY!

Xem chi tiết
CBTT - Đơn từ nhiệm chức vụ kế toán trưởng

CBTT - Đơn từ nhiệm chức vụ kế toán trưởng

Ngày 30/5/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 thông báo Đơn từ nhiệm chức vụ kế toán trưởng. Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY!

Xem chi tiết
CBTT - Thông báo về việc nhận được đơn từ nhiệm của trường ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát

CBTT - Thông báo về việc nhận được đơn từ nhiệm của trường ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát

Ngày 29/05/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 "Thông báo về việc nhận được đơn từ nhiệm của trường ban kiểm soát và thành viên...

Xem chi tiết
CBTT - Thông báo số 968/TB-SGDHCM của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

CBTT - Thông báo số 968/TB-SGDHCM của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Ngày 13/05/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Thông báo số 968/TB-SGDHCM của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng...

Xem chi tiết
CBTT - Thông báo nhận được đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Thơm

CBTT - Thông báo nhận được đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Thơm

Ngày 10/5/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Thông báo nhận được đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Thơm. Chi tiết vui lòng...

Xem chi tiết
CBTT - Nghị quyết của HĐQT thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

CBTT - Nghị quyết của HĐQT thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Ngày 07/05/2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 công bố "Nghị quyết của HĐQT thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp...

Xem chi tiết
CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài chính kế toán

CBTT - Nghị quyết của HĐQT về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài chính kế toán

Ngày 6/5/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 công bố "Nghị quyết của HĐQT về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài...

Xem chi tiết
Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911