Công bố thông tin

Công bố thông tin

CBTT - Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

CBTT - Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

Ngày 29/1/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 trích yếu "Báo cáo tình hình quản trị năm 2023" Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY!

Xem chi tiết
CBTT - Tập đoàn 911 BCTC Quý 4 năm 2023

CBTT - Tập đoàn 911 BCTC Quý 4 năm 2023

Ngày 20/01/2024 mục CBTT định kỳ. Nội dung trích yếu : "BCT quý 4 năm 2023 cùng công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế...

Xem chi tiết
CBTT - Ban hành quy chế công bố thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

CBTT - Ban hành quy chế công bố thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Ngày 12/12/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 ban hành quy chế công bố thông tin. Chi viết vui lòng xem TẠI ĐÂY!

Xem chi tiết
CBTT - Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đính chính báo cáo giao dịch của bà Nguyễn Thị Hải

CBTT - Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đính chính báo cáo giao dịch của bà Nguyễn Thị Hải

Ngày 5/12/2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đính chính báo cáo giao dịch của bà Nguyễn Thị Hải. Chi tiết xin vui lòng xem TẠI ĐÂY!

Xem chi tiết
CBTT - Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Thông báo 1873/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

CBTT - Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Thông báo 1873/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 22/11/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Thông báo 1873/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí...

Xem chi tiết
CCBT: Thông báo 3234/TB-VSDC của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

CCBT: Thông báo 3234/TB-VSDC của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày 18/11/2023 "Thông báo 3234/TB-VSDC của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận...

Xem chi tiết
CBTT - Báo cáo giải trình về việc không công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

CBTT - Báo cáo giải trình về việc không công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Ngày 13/11/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Báo cáo giải trình về việc không công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người...

Xem chi tiết
CBTT:  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Hải, vợ ông Lưu Đình Tuấn Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Hải, vợ ông Lưu Đình Tuấn Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Ngày 1/11/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Hải, vợ ông Lưu Đình Tuấn...

Xem chi tiết
CBTT - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

CBTT - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Ngày 19/10/2023 Công ty Cổ phẩn Tập đoàn 911 thông báo báo cáo tài chính quý 3 năm 2023. Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY!

Xem chi tiết
Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911