Bổ sung tài liệu họp Đại hội cô đông năm 2022

Bổ sung tài liệu họp Đại hội cô đông năm 2022

Ngày 18/06/2022, Công bố thông tin bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Chi tiết vui lòng ...Xem tiếp
Công bố thông tin bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Công bố thông tin bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 16/06/2022, Công bố thông tin bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Chi tiết vui lòng...Xem tiếp
Thông báo v/v Mời họp và Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2022

Thông báo v/v Mời họp và Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2022

Ngày 26/05/2022, Thông báo v/v Mời họp và Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911. Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY Xem tiếp
Thông báo v/v Nghị quyết ĐHĐQT ký kết hợp đồng bán hàng giữa 911 và Công ty CP đầu tư xây dựngTPC

Thông báo v/v Nghị quyết ĐHĐQT ký kết hợp đồng bán hàng giữa 911 và Công ty CP đầu tư xây dựngTPC

Ngày 26/05/2022, Thông báo về việc Nghị quyết ĐHĐQT ký kết hợp đồng bán hàng giữa 911 và Công ty CP đầu tư xây dựngTPC. Chi tiết vui lòng xem ...Xem tiếp
Thông báo v/v Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhận đc đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên BKS của bà Phan Thị Hà

Thông báo v/v Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhận đc đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên BKS của bà Phan Thị Hà

Ngày 24/05/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 nhận đc đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên BKS của bà Phan Thị Hà . Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY Xem tiếp
THÔNG BÁO VV  NGÀY ĐĂNG KÍ CUỐI CÙNG & XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

THÔNG BÁO VV NGÀY ĐĂNG KÍ CUỐI CÙNG & XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Ngày 13/05/2022, Thông báo về việc ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911. Chi ...Xem tiếp
TB v/v chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

TB v/v chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ngày 05/05/2022, Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911. ...Xem tiếp
Nghị quyết v/v Hội đồng quản trị ngày chốt danh sách cổ đông

Nghị quyết v/v Hội đồng quản trị ngày chốt danh sách cổ đông

Ngày 05/05/2022, Nghị quyết v/v Thông qua ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Côn...Xem tiếp
Nghị quyết v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 26/04/2022, Nghị quyết v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911. Chi tiết v...Xem tiếp
CV giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên của quý 1-2022

CV giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên của quý 1-2022

Ngày 20/04/2022, CV giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên của quý 1-2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911. Chi tiết vui lòng xe...Xem tiếp