Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin bất thường Tập đoàn 911

Công bố thông tin bất thường Tập đoàn 911

Ngày 16/03/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn 911 công bố thông tin bất thường chứng khoán Tập đoàn 911 Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY

Xem chi tiết
Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 2022

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
Thứ Hai, 30/01/2023

Ngày 30/01/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn 911 báo cáo bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 2022 Chi tiết vui lòng xem TẠI... Đọc tiếp

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần tập đoàn 911/NO1

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần tập đoàn 911/NO1

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
Thứ Hai, 30/01/2023

Ngày 30/01/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn 911 báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần tập đoàn 911/NO1 Chi tiết vui lòng xem... Đọc tiếp

Báo cáo tài chính giữa niên bộ đã được soát xét 2022

Báo cáo tài chính giữa niên bộ đã được soát xét 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
tag 15/08/2022

Ngày 15/08/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố về việc Báo cáo tài chính giữa niên bộ đã được soát xét 2022. Chi tiết vui... Đọc tiếp

Công bố thông tin định kỳ Quý IV năm 2022

Công bố thông tin định kỳ Quý IV năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
tag 18/01/2023

Ngày 18/01/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố thông tin định kỳ Quý IV Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY Đọc tiếp

Thông báo tỷ lệ SHNN của CTCP Tập đoàn 911

Thông báo tỷ lệ SHNN của CTCP Tập đoàn 911

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
Thứ Ba, 29/11/2022

Ngày 29/11/2022 Công ty CP Tập đoàn 911 CBTT CV số 7891/UBCK-PTTT về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN của công ty. Chi tiết vui lòng... Đọc tiếp

Thông báo việc niêm yết và giao dịch ngày đầu tiên của cổ phiếu 911

Thông báo việc niêm yết và giao dịch ngày đầu tiên của cổ phiếu 911

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
Thứ Bảy, 19/11/2022

Ngày 19/11/2022 Công ty CP Tập đoàn 911 CBTT Thông báo số 2056/TB-SGDHCM của Sở GD Chứng khoán TP Hồ Chí Minh về việc niêm yết... Đọc tiếp

Bản cáo bạch Công ty 911 và phụ lục đính kèm

Bản cáo bạch Công ty 911 và phụ lục đính kèm

TẬP ĐOÀN 911
tag 20/10/2022

Ngày 20/10/2022: Công bố bản cáo bạch Công ty 911 và phụ lục đính kèm Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY và Phụ lục đính kèm Đọc tiếp

Công bố thông tin về việc báo cáo tài chính quý 3/2022 và giải trình lợi nhuận thuế quý 3

Công bố thông tin về việc báo cáo tài chính quý 3/2022 và giải trình lợi nhuận thuế quý 3

TẬP ĐOÀN 911
tag 20/10/2022

Ngày 20/10/2022 CBTT BCTC quý 3 năm 2022 kèm theo công văn giải trình lơi nhuận sau thuế quý 3/2022 tăng hơn 10% so với quý 3/2021 Thông... Đọc tiếp

Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911