Công bố thông tin

Công bố thông tin

CBTT - Bà Nguyễn Thị Hải (Vợ chủ tịch 911 Group) muốn mua vào 1 triệu cổ phiếu NO1

CBTT - Bà Nguyễn Thị Hải (Vợ chủ tịch 911 Group) muốn mua vào 1 triệu cổ phiếu NO1

Ngày 26/9/2023 Công ty cổ phần Tập đoàn 911 thông báo về việc Bà Nguyễn Thị Hải (Vợ chủ tịch 911 Group) muốn mua vào 1...

Xem chi tiết
CBTT - Công văn giải trình về việc lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính bán niên độ cùng kỳ có chênh lệch từ 10% trở lên

CBTT - Công văn giải trình về việc lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính bán niên độ cùng kỳ có chênh lệch từ 10% trở lên

Ngày 15/8/2023: Công ty cổ phần Tập đoàn 911 công bố công văn giải trình về việc lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính bán...

Xem chi tiết
CBTT - Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố thông tin định kỳ 2023

CBTT - Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố thông tin định kỳ 2023

Ngày 14/8/2023: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023 và Công...

Xem chi tiết
CBTT - Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

CBTT - Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Ngày 31/7/2023,Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023  Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY!

Xem chi tiết
CBTT - Công ty Cổ phần tập đoàn 911 thông báo Ông Bùi Việt Bắc không còn là cổ đông lớn

CBTT - Công ty Cổ phần tập đoàn 911 thông báo Ông Bùi Việt Bắc không còn là cổ đông lớn

Ngày 24/07/2023 Công ty Cổ phần tập đoàn 911 thông báo Ông Bùi Việt Bắc không còn là cổ đông lớn. Chi tiết vui lòng xem TẠI...

Xem chi tiết
CBTT - Bản cung cấp tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

CBTT - Bản cung cấp tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Ngày 24/7/2023 Bản cung cấp tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911. Chi tiết vui lòng xem TẠI...

Xem chi tiết
CBTT - Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023, Kèm công văn giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi 10%

CBTT - Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023, Kèm công văn giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi 10%

Ngày 20/7/2023 Công ty Cổ phần tập đoàn 911 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023, Kèm công văn giải trình lợi nhuận sau thuế...

Xem chi tiết
CBTT - Thông báo về việc ký kết hợp đồng kiếm toán với Công ty TNHH Kiểm toán TTP

CBTT - Thông báo về việc ký kết hợp đồng kiếm toán với Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Ngày 12/7/2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 thông báo về việc ký kết hợp đồng kiếm toán với Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Chi...

Xem chi tiết
CBTT - Đính chính Biên bản họp ĐHCĐTN 2023

CBTT - Đính chính Biên bản họp ĐHCĐTN 2023

Ngày 4/7/2023 Công ty Cổ phần tập đoàn 911 Đính chính Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2023. Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY!

Xem chi tiết
Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911