Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh kèm theo điều lệ công ty CP Tập đoàn 911 sửa đổi lần thứ 1

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh kèm theo điều lệ công ty CP Tập đoàn 911 sửa đổi lần thứ 1

Ngày 22/09/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố về việc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh kèm...

Xem chi tiết
Nghị quyết về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ

TẬP ĐOÀN 911
tag 08/08/2022

Ngày 08/08/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố về việc Nghị quyết về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ. Chi tiết vui... Đọc tiếp

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

TẬP ĐOÀN 911
tag 03/08/2022

Ngày 03/08/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố về việc Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 Chi tiết... Đọc tiếp

Công văn đính chính, bổ sung nội dung thông tin đã công bố (Lần 2) trong Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công văn đính chính, bổ sung nội dung thông tin đã công bố (Lần 2) trong Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

TẬP ĐOÀN 911
tag 03/08/2022

Ngày 03/08/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố về việc Công văn đính chính, bổ sung nội dung thông tin đã công bố (Lần... Đọc tiếp

Báo cáo tài chính quý 02 năm 2022 - Bản đính chính

Báo cáo tài chính quý 02 năm 2022 - Bản đính chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
tag 01/08/2022

Ngày 01/08/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố về việc Báo cáo tài chính Quý 02/2022  Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY Đọc tiếp

Công văn đính chính nội dung Báo cáo tài chính Quý 2.2022

Công văn đính chính nội dung Báo cáo tài chính Quý 2.2022

TẬP ĐOÀN 911
tag 01/08/2022

Ngày 01/08/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố về việc Báo cáo tài chính Quý 02/2022  Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY Đọc tiếp

Báo cáo tài chính Quý 02/2022

Báo cáo tài chính Quý 02/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
tag 20/07/2022

Ngày 20/07/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố về việc Báo cáo tài chính Quý 02/2022  Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY Đọc tiếp

Thông báo công văn Đính chính Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

Thông báo công văn Đính chính Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
tag 12/07/2022

Ngày 12/07/2022, Thông báo công văn Đính chính Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn... Đọc tiếp

Thông báo v/v Mời họp và Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2022

Thông báo v/v Mời họp và Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
tag 26/05/2022

Ngày 26/05/2022, Thông báo v/v Mời họp và Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911. Chi tiết vui lòng... Đọc tiếp

Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911