Bán và Cho thuê bơm cần 52M 5 đốt - KCP52ZX170
- Model: KCP52ZX170, 5 đoạn cần
- Model xe cơ sở: Hyundai HD360
- Số lượng: 2 chiếc
- Tình trạng: Mới 100%
- Hàng có sẵn tại kho 

Liên hệ : 0944.911.911