Bán và Cho thuê bơm cần 48M 5 đốt - KCP48ZX170
- Model: KCP48ZX170, 5 đoạn cần
- Model xe cơ sở: Hyundai HD310
- Số lượng: 2 chiếc
- Tình trạng: Mới 100%
- Hàng có sẵn tại kho 

Liên hệ : 0985.020.911