Bán và Cho thuê bơm cần 45M 5 đốt - KCP45ZX170
- Model: KCP45ZX170, 5 đoạn cần
- Model xe cơ sở: Hyundai HD310
- Số lượng: 2 chiếc
- Tình trạng: Mới 100%
- Hàng có sẵn tại kho 

Liên hệ : 0974.967.911
Chia sẻ: