Bán và Cho thuê bơm cần 37M 5 đốt - KCP37ZX5170
- Model: KCP37ZX5170, 5 đoạn cần
- Model xe cơ sở: Hyundai HD370
- Số lượng: 2 chiếc
- Tình trạng: Mới 100%
- Hàng có sẵn tại kho

Liên hệ : 0985.020.911