Thông báo v/v Mời họp và Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2022

Ngày 26/05/2022, Thông báo v/v Mời họp và Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY

Chia sẻ:
Bài viết cùng danh mục
zalo