THÔNG BÁO THAY ĐỔI SLCP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Đăng ký tư vấn

CBTT - Thông báo thay đổi SLCP có quyền biểu quyết đang lưu hành

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
tag 14/01/2022

Ngày 14/01/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Chi tiết xem TẠI ĐÂY

 Tags:

Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911