THÔNG BÁO THAY ĐỔI SLCP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Ngày 14/01/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Chia sẻ:
Bài viết cùng danh mục
zalo