THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Đăng ký tư vấn

CBTT - Thông báo thay đổi phương án sử dụng vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
tag 14/01/2022

Ngày 14/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã thông qua nghị quyết thay đổi phương án sử dụng vốn.

Chi tiết:

1. Nghị Quyết: Tại đây

2. Báo cáo thay đổi : Tại đây

 Tags:

Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911