THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI GIAN MUA CỔ PHIẾU

Đăng ký tư vấn

CBTT - Thông báo kéo dài thời gian mua cổ phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
tag 31/12/2021

Ngày 31/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn 911 thông báo về việc điều chỉnh kéo dài thời gian phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 285/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2021 đã thông báo tại Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 16/12/2021, cụ thể:

STT

Nội dung đã công bố thông tin

Nội dung điều chỉnh

1

Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 07/01/2022

Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 17/12/2021 đến chậm nhất 16h00 ngày 10/01/2022

2

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 07/01/2022

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 17/12/2021 đến chậm nhất 16h00 ngày 10/01/2022

3

Thời gian phân phối cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư: Từ ngày 10/01/2022 đến 12/01/2022

Thời gian phân phối cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư: ngày 11/01/2022

Chi tiết: 

1. Nghị quyết HĐQT TẠI ĐÂY

2. Thông báo TẠI ĐÂY

Mọi thắc mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ hotline: 0985 020 911 để được hỗ trợ giải đáp 

 Tags:

Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911