THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐỂ ĐĂNG KÝ TẠI VDS VÀ NIÊM YẾT HOSE

Đăng ký tư vấn

CBTT - Thông báo chốt danh sách để đăng ký tại VSD và niêm yết HOSE

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
tag 14/01/2022

Ngày 14/01/2022,Công ty cổ phần Tập đoàn 911 ban hành thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện việc đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Chi tiết:

1. Thông báo: Tại đây

2. Nghị quyết: Tại đây

 Tags:

Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911