THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ HỌP ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Đăng ký tư vấn

CBTT - TB chốt danh sách cổ đông để họp ĐHCĐBT 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
tag 11/10/2021

Ngày 11/10/2021 Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, ngày chốt danh sách: 21/10/2021, thời gian họp dự kiến: Tháng 11/2021, nội dung họp: thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu chi tiết: TẠI ĐÂY

 Tags:

Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911