THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ HỌP ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, ngày chốt danh sách: 21/10/2021, thời gian họp dự kiến: Tháng 11/2021, nội dung họp: thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu chi tiết: TẠI ĐÂY

Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911