TB v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường n

Đăng ký tư vấn

CBTT - TB v/v chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐTN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
tag 05/05/2022

Ngày 05/05/2022, Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY

 Tags:

Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911