TB v/v chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ngày 05/05/2022, Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY

Chia sẻ:
Bài viết cùng danh mục
zalo