TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Đăng ký tư vấn

CBTT - Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
tag 22/10/2021

Ngày 22/10/2021 Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021: Thư mời họp, Chương trình họp, Giấy xác nhận tham dự đại hội, Giấy ủy quyền tham dự đại hội và các tờ trình kèm theo

Chi tiết: xem tại đường link: TẠI ĐÂY

 Tags:

Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911