TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021: Thư mời họp, Chương trình họp, Giấy xác nhận tham dự đại hội, Giấy ủy quyền tham dự đại hội và các tờ trình kèm theo

Chi tiết: xem tại đường link: TẠI ĐÂY

Chia sẻ:
Bài viết cùng danh mục
zalo