Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 công bố Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo file chi tiết Tại đây Trân trọng cảm ơn. Xem tiếp
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 công bố Báo cáo tài chính quý IV 2021 theo file chi tiết Tại đây Trân trọng cảm ơn. Xem tiếp
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngày 20/1/2022, ông ty Cổ phần Tập đoàn 911 thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chi tiết xem Tại đây Xem tiếp
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐỂ ĐĂNG KÝ TẠI VSD VÀ NIÊM YẾT HOSE

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐỂ ĐĂNG KÝ TẠI VSD VÀ NIÊM YẾT HOSE

Ngày 14/01/2022,Công ty cổ phần Tập đoàn 911 ban hành thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện việc đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lư...Xem tiếp
THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Ngày 14/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã thông qua nghị quyết thay đổi phương án sử dụng vốn. Chi tiết: 1. Nghị Quyế...Xem tiếp
THÔNG BÁO THAY ĐỔI SLCP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SLCP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Ngày 14/01/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Chi tiết xem TẠI ĐÂY Xem tiếp
CÔNG VĂN CHẤP THUẬN KẾT QUẢ CHÀO BÁN VÀ TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN KẾT QUẢ CHÀO BÁN VÀ TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Ngày 14/01/2022, Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã ra công văn chấp thuận kết quả chào bán 5,5 triệu cổ phiếu và chấp thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn ...Xem tiếp
Kết quả chào bán Cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Kết quả chào bán Cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Ngày 11/01/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã thông báo về kết quả chào bán Cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Nội dung chi tiết vui lòng xem: ...Xem tiếp
THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI GIAN MUA CỔ PHIẾU

THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI GIAN MUA CỔ PHIẾU

Ngày 31/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn 911 thông báo về việc điều chỉnh kéo dài thời gian phân phối cổ phiếu trong đợt chào...Xem tiếp
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

Ngày 15/12/2021, Uỷ ban chứng khoán nhà nước đã chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng cho Công ty Cổ phần...Xem tiếp