THÔNG BÁO VV  NGÀY ĐĂNG KÍ CUỐI CÙNG & XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

THÔNG BÁO VV NGÀY ĐĂNG KÍ CUỐI CÙNG & XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Ngày 13/05/2022, Thông báo về việc ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911. Chi t...Xem tiếp
TB v/v chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

TB v/v chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ngày 05/05/2022, Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911. ...Xem tiếp
Nghị quyết v/v Hội đồng quản trị ngày chốt danh sách cổ đông

Nghị quyết v/v Hội đồng quản trị ngày chốt danh sách cổ đông

Ngày 05/05/2022, Nghị quyết v/v Thông qua ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Côn...Xem tiếp
Nghị quyết v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 26/04/2022, Nghị quyết v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911. Chi tiết v...Xem tiếp
CV giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên của quý 1-2022

CV giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên của quý 1-2022

Ngày 20/04/2022, CV giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên của quý 1-2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911. Chi tiết vui lòng xe...Xem tiếp
Báo cáo tài chính Quý 01/2022

Báo cáo tài chính Quý 01/2022

Ngày 15/04/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố về việc Báo cáo tài chính Quý 01/2022 Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY Xem tiếp
TB vv Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

TB vv Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Ngày 17/3/2022, Ủy ban chứng khoán nhà nước thông báo về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911. Chi tiết vui lòn...Xem tiếp
Nghị Quyết v/v Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

Nghị Quyết v/v Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

Ngày 14/3/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 ban hành Nghị Quyết về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty. Chi tiết vui lòng xem TẠI ...Xem tiếp
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Ngày 10/02/2022, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 với mã chứng kh...Xem tiếp
Báo cáo tình hình quản trị công ty & Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty & Báo cáo thường niên năm 2021

Ngày 8/2/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và Báo cáo thường niên năm 2021 như sau: 1. Báo...Xem tiếp