Nghị quyết v/v Hội đồng quản trị ngày chốt danh sách cổ đông

Đăng ký tư vấn

CBTT - Nghị quyết v/v Hội đồng quản trị ngày chốt danh sách cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
tag 05/05/2022

Ngày 05/05/2022, Nghị quyết v/v Thông qua ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY

 Tags:

Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911