Nghị quyết ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 20

Đăng ký tư vấn

CBTT - Ban hàng nghị quyết ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
Thứ Ba, 09/05/2023

Ngày 9/5/2023 Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần tập đoàn 911 ban hành Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐQT-911 về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Xem chi tiết TẠI ĐÂY!


Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911