NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

Ngày 16/12/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 ban hành Nghị Quyết về việc triển khai chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Chi tiết TẠI ĐÂY

Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911