Kết quả chào bán Cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Ngày 11/01/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã thông báo về kết quả chào bán Cổ phiếu lần đầu ra công chúng. 

Nội dung chi tiết vui lòng xem: Tại đây

Chia sẻ:
Bài viết cùng danh mục
zalo