CÔNG VĂN CHẤP THUẬN KẾT QUẢ CHÀO BÁN VÀ TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Ngày 14/01/2022, Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã ra công văn chấp thuận kết quả chào bán 5,5 triệu cổ phiếu và chấp thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 trở thành công ty đại chúng.

Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Chia sẻ:
Bài viết cùng danh mục
zalo