CÔNG VĂN CHẤP THUẬN KẾT QUẢ CHÀO BÁN VÀ TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Đăng ký tư vấn

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN KẾT QUẢ CHÀO BÁN VÀ TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Trung Nguyễn
tag 14/01/2022

Ngày 14/01/2022, Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã ra công văn chấp thuận kết quả chào bán 5,5 triệu cổ phiếu và chấp thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 trở thành công ty đại chúng.

Chi tiết xem TẠI ĐÂY

 Tags:

Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911