NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

Ngày 16/12/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 ban hành Nghị Quyết về việc triển khai chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. ...Xem tiếp
HD THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU

HD THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU

Ngày 16/12/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 ban hành Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra c...Xem tiếp