CBTT - Thông báo số 968/TB-SGDHCM của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ

Đăng ký tư vấn

CBTT - Thông báo số 968/TB-SGDHCM của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
tag 13/05/2024

Ngày 13/05/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Thông báo số 968/TB-SGDHCM của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY!

 Tags:

Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911