CBTT - Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố thông tin bất thường 2023

Đăng ký tư vấn

CBTT - Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố thông tin định kỳ 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
Thứ Tư, 06/09/2023

Ngày 14/8/2023: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023 và Công văn giải trình về việc lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính quý 2 đã công bố so với báo cáo tài chính bán niên được soát xét có chênh lệch từ 5% trở lên.

Chi tiết xem vui lòng TẠI ĐÂY!


Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911