BỔ SUNG TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Đăng ký tư vấn

CBTT - Bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
tag 09/11/2021

Ngày 9/11/2021 Bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021: Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ, tờ trình sửa đổi các Quy chế và dự thảo điều lệ, quy chế sửa đổi kèm theo

Chi tiết:  Tại đây

 Tags:

Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911