BCTC quý 1 năm 2023 kèm Công văn giải trình về lợi nhuận sau thuế quý

Đăng ký tư vấn

CBTT - Công bố thông tin định kỳ quý 1 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
Thứ Năm, 20/04/2023

Ngày 20/04/2023 Công ty cổ phần tập đoàn 911 thông qua Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023, kèm Công văn giải trình về lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với quý 1 năm 2022

Chi tiết xem tại đây !


Liên hệ qua Zalo
hotline
0944911911