Công văn đính chính, bổ sung nội dung thông tin đã công bố (Lần 2) trong Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 03/08/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 Công bố về việc Công văn đính chính, bổ sung nội dung thông tin đã công bố (Lần 2) trong Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY

Chia sẻ:
Bài viết cùng danh mục
zalo